2000 yılında kurulan BESİAD, ülkemizde bulunan bağlantı elemanları üreticilerini ve yan sanayi olarak çalışan tüm paydaşları bir araya getirip; ortak problemlere çözümler üretip, üreticilerin sesini daha yüksek duyurması maksadıyla kurulmuş bir sanayi derneğidir.

Derneğimizin Amaçları:

- Bağlantı elemanları üreticileri ve yan sanayilerinin bilgi ve tecrübelerini, oluşturduğumuz ağlar ve danışmanlar vasıtasıyla arttırmak,

- Bağlantı elemanları sektörüne direk veya dolaylı olarak hizmet veren tüm üreticilerin ve hizmet verenlerin ortak problemlerine, ortak akıl ile çözümler aramak,

- Ülkemiz bağlantı elemanları sanayisini ve sektöre bağlı yan sanayileri geliştirmek ve yurt dışında tanıtmak; Türk bağlantı elemanları sanayicilerine iç ve dış ek pazarlar sağlamak,

- Üretici firmaların ihtiyacı olabilecek nitelikli iş gücünün yaratılması konusunda faaliyetlerde bulunmak, meslek ve ticaret odalarına temsilciler göndermek, her kademedeki eğitim kurumları, kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapmak,

- Üyelerinin ürettiği ürünlerin, uluslararası standartlar doğrultusunda daha kaliteli ve katma değerli üretilebilmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu konularda üyelerine raporlar sunmak.

- Sektör ile alakalı ulusal ve uluslararası tüm paydaşları bir araya getirmek; konferanslar, paneller ve eğitimler düzenlemek; danışman firmalar vasıtasıyla sektör ve globaldeki ilgili bilgi birikimini arttırmak; fuar organizasyonları yapmak,

- Dernek amacına uygun çalışmalar yapan uluslararası kuruluş ve ulusal ve uluslararası dernekler ile iş birliğinde bulunmak; üye olmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak; federasyon kurmak veya federasyonlara katılmak,

- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.